Aisling na nGael (an Irish Dream)

Emma Kate Tobia

TARA4015

Tracklist
 1. Fill, Fill, a Rún Ó (Return my Love) Words:Anon Music:Trad. An allegorical appeal of a mother to her priest son to return to the faith in which he was ordained.
 2. Carrigdhoun Words:Denny Lane Music:Trad. A tender song, in which a young maid tells of her dark haired Donal, who has left her to fight in France with the Wild Geese.
 3. Óró, ’s é do Bheatha ‘Bhaile (Oh You are welcome home) Words: Padraig Pearse Music:Trad. Pearse’s welcome to all Irishmen fighting abroad to return home and join in the 1916 Rising
 4. An Mhaighdean Mhara (Maid of the Sea) Words:Anon Music:Trad. A gentle reverie about a golden-haired mermaid who appears from the sea at magical moments.
 5. Róisín Dubh (Dark Rosaleen) Words:William Costello Music:Trad. A passionate, patriotic song in which Ireland is personified as the beautiful and mysterious Dark Rosaleen.
 6. Deus Meus (My God) Words:Maol Íosa O’Brolchain Music:Trad. A hauntingly beautiful mediaeval prayer written in Hiberno-Latin
 7. Eanach Cuain Words:Anon Music:Trad. A lament for all those who were drowned in a boating tragedy on Lough Corrib in 1828.
 8. Ag Críost an Síol (To Christ the Seed) Words:Anon Music:Sean Ó’Riada Sean Ó’Riada’s lovely hymn – an affirmation of faith in ultimate salvation.
 9. An Raibh Tú ag an gCarraig? (Were you at the Rock?) Words:Anon Music:Trad. The eternal theme of unrequited love.
 10. Glory O! to the Bold Fenian Men Words:Peadar Kearney Music:Trad. A nostalgic song in which the poet overhears an old woman reminiscing about the Fenians.
 11. Ansacht na nAnsacht (Beloved of Beloveds) Words:Anon Music:Trad. A song from Arranmore on the theme of unrequited love.
 12. An Droimeann Donn Dílis (Dear Faithful Brown Cow) Words:Anon Music:Trad. Another patriotic Aisling in which Ireland is personified as a fair and faithful brown cow, the most silken of her kind.

Sleeve Notes

CREDITS

Emma Kate Tobia: Soprano
Frank Buckley: Pianist
With The City of Cork Male Voice Choir and The Chorus of Opera Cork

Vocals: Emma Kate Tobia
All tracks arranged, orchestrated and conducted by Frank Buckley

Sound Recording and Mix Engineer: Niall (Herbie) Macken
Co-Producers Frank Buckley, Niall (Herbie) Macken, Emma Kate Tobia


Track Notes

Aisling: A Dream Vision
In the eighteenth century, poets of Ireland used images of dream visions to portray the social happenings of the day. In these Aislingi a womanly creature, a sovereignty figure, is lost or hurt by others who should have been there to help her. Sometimes Ireland is depicted as Gráinne Mhaol (the fierce warrior Queen of the West) as in Óró sé do Bheatha ’Bhaile, or Róisín Dubh, whose help is coming on the high seas. Animals feature in Aislingí also, such as Droimeann Donn Dílis (darling little brown cow) or the fairy presence of mermaids in An Mhaighdean Mhara.
The Aisling as a powerfully emotive channel for the expression of social discontent and political turmoil was widespread right up to the time of the Easter Rising in 1916 and beyond.

Emma Kate Tobia hails from Westport, Co Mayo, and now lives in Kinsale Co. Cork. Her grá (love) for Irish Song goes back to her days in Colaiste Muire, Tuar Mhic Eadaigh and the Feiseanna competitions. “Aisling na nGael”(an Irish Dream) is an expression of that love. Emma Kate’s classical training has resulted in a fusion of a pure lyrical voice with the timeless melodies of our heritage. Normally sung in the sean-nós style with little or no accompaniment, the songs in Aisling na nGael are presented in rich orchestral and choral arrangements. Songs such as Eanach Cuain, An Mhaighdean Mhara, An Droimeann Donn Dílis, Fill, Fill, a Rún Ó and Carraigdhoun make up this fresh collection that will appeal to both classical and traditional music lovers alike. The collection includes three arrangements which feature The City of Cork Male Voice Choir and The Chorus of Opera Cork. These are: Deus Meus, Ag Críost an Síol and Óró ’s é do Bheatha ’Bhaile.

1. Fill, Fill a Rún Ó - Return, Return, My Love(2.31)

Fill, fill, a rún Ó,
Fill, a rún Ó is ná h’imigh uaim.
Fill orm, a chuisle ’s a stór
Agus chífidh tú an glóir má fhilleann tú.

Shiúil mise thall is abhus,
Í Móta Ghráinn’ Óige a rugadh mé
’S ní fhaca mé ’n iontas go fóill,
Mar an Sagart Ó Dómhnaill ’na mhinistir.

Curfá

Dhiúltaigh tú Peadar ’s Pól,
Mar gheall ar an óir is ar an airgead.
Dhiúltaigh tú Banríon na Glóire
Agus d’iompaigh tú ’gcóta ’n mhinistir.

Fill, fill, a rún Ó,
Fill, a rún Ó is ná h’imigh uaim
Má fhilleann tú ‘nniu nó go Deo,
Fill in san Ord ‘n ár oileadh tú.

Return, return, O my love,
Return, O my love, and do not leave me.
Return to me my darling and dearest,
And you will see the Heavenly Glory if you return.

I have travelled far and wide,
Throughout Moate where I was born
And I have never yet seen such a wonder, As Father O Dónaill turned Minister.

Chorus

You denied Peter And Paul,
Because of the gold and the silver.
You denied the Queen of Glory,
You turned your coat and became a Minister.

Return, return, O my love,
Return, O my love, and do not leave me.
If you return today or some other time,
Return to the Order in which you were ordained.

Apart from the oral tradition the main sources of music and texts include: Cas Amhrán, Amhránleabhar Ógra Éireann, Love Songs of the Irish and The Veritas Hymnal.
In translating the Irish lyrics I have tried as far as possible to render a literal version, as an aid to understanding the texts as sung.
In arranging the melodies I have tried to be faithful to their spirit, specifically to their harmonic implications.
Orchestrations have been realised through the miracles of modern sound software-and again I have aimed to place the melodies within a familiar and suitable orchestral setting.
Frank Buckley

 

2. Carrigdhoun (3.09)
On Carrigdhoun the heath is brown,
The clouds are dark over Ardnalee
And many a stream comes rushing down
To swell the angry Owenabwee.
The moaning blast is sweeping fast
Thru’ many a leafless tree
And I’m alone, for he is gone,
My hawk is flown, ochón, mo chroí!

The heath was green in Carrigdhoun,
Bright shone the sun over Ardnalee.
The dark green trees bent trembling down
To kiss the slumbering Owenabwee.
That happy day ‘twas but last May,
’Tis like a dream to me.
When Domhnall swore, aye o’er and o’er,
We’d part no more, a stór mo chroí.

Soft April showers and bright May flowers
Will bring the summer back again.
But will they bring me back the hours
I spent with my brave Domhnall then?
‘Tis but a chance, for he’s gone to France,
To wear the Fleur –de-Lis.
But I’ll follow you,my Domhnall dhú,
For still I’m true to you, a chroí.

 

3. Óró ’s é do Bheatha ’Bhaile - Oh! You Are Welcome Home (3.01)

’S é do bheatha, ’bhean ba léanmhar!
B’é ár gcreach tú bheith í ngéibhinn,
Do dhúiche bhreá i seilbh méirleach
’S tú díolta leis na Galla’.

Curfá:

Óró,’s é do bheatha ’bhaile, Óró,’s é do bheatha ’bhaile,
Óró,’s é do bheatha ’bhaile,Anois ar theacht an tsamhraidh.

Tá Gráinne Mhaol a’ triall thar sáile,
Óglaigh armtha leí mar gharda,
Gaeil iad féin ní Gaill ná Spáinnigh
Is cuirfidh siad ruaig ar Ghalla’.

Curfá

A bhuí le Dia na bhFeart má dhearcam,
Mura mbím beo ina dhiaidh ach seachtain,
Gráinne Mhaol is míle gaiscíoch
A’ fógairt fáin ar Ghalla’.

Curfá

Oh! woman so afflicted.
It is our great loss that you are in bondage,
Your fine native land in the hands of robbers
And you sold to the English.

Chorus:

Oh! You are welcome home
Now at the coming of Summer.

Grainne Mhaol is hastening across the sea,
Armed warriors with her as her guard.
Irish they are, neither French nor Spanish,
And they will rout the English.

Chorus

Thanks be to Almighty God if I behold-
Even though I live but one week after-
Gráinne Mhaol and a thousand heroes
Proclaiming that the English be banished!

Chorus

4. An Mhaighdean Mhara - The Maid of the Sea(3.03)

Is cosúil gur mheath tú nó gur thréig tú an greann,
Tá an sneachta go frasach fá bhéal na trá,
Do chúl buí daite is do bhéilín sámh,
Siúd chugaibh Mary Chinidh ’s í ’ndéidh an Éirne ’shnámh.

A mháithrín dhílis, dúirt Máire Bhán,
Fá bhruach an Chladaigh ’s fá bhéal na trá,
A Maighdean Mhara ’s mo máithrín ard,
Siúd chugaibh Mary Chinidh ’s í ’ndéidh an Éirne ’shnámh.

O tá mise tuirseach agus béidh go lá,
Mo Mháire bhroinngheal ’s mo Phádraig bán,
Ar bhárr na dtonnta ’s fá bhéal na trá,
Siúd chugaibh Mary Chinidh ’s í ’ndiaidh an Éirne ’shnámh.

It seems that you have left us and forsaken all your play,
For the snow is lying deeply along the cold seashore,
Your hair of golden lustre and your mouth so sweetly soft
Here comes your Mary Kenny having swum the River Erne.

O sweetest, dearest Mother, said fairest Máire Bhán,
And she standing on the sea shore or walking on the sand,
O dearest little mermaid, O noble mother mine,
Here comes your Mary Kenny having swum the River Erne.

O I am tired and weary, and will be so for days,
My snowy breasted Máire and my Pádraig of fair hair,
On the bright crest of the billows and on the sandy shore,
Here comes your Mary Kenny having swum the River Erne.


5. Róisín Dubh - Dark Rosaleen (3.23)

A Róisín, ná bíodh brón ort ná cás anois,
Tá do phardún ón Róimh is ón bPápa ’gat,
Tá na bráithre ’teacht thar sáile is a’ triall thar muir
Is ní cheilfear fíon Spáinneach ar mo Róisín Dubh.

Tá grá ’gam i m’ láir duit le bliain anois,
Grá cráite, grá cásmhar, grá ciapatha,
Grá d’fhág mé gan sláinte, gan rian, gan rith,
’S go brách, brách, gan aon fháil agam
ar mo Róisín Dubh.

My Rosaleen, do not sorrow or be troubled now,
Pardon from Rome and the Pope is yours.
Your kinsmen are coming across the sea
and journeying home from abroad,
And Spanish wine will not be denied my Dark Rosaleen.

I have love in my heart for you for a year now,
Bitter love, plaintive love, tormenting love,
Love that has left me without health,
without sense, without direction,

And I ever, ever, without the presence of my Dark Rosaleen.

6. Deus Meus - My God (2.24)

Deus Meus adiuva me,
Tábhair dom do shearc, a Mhic dhíl Dé.

Domine, da quod peto a te,
Tábhair dom go dian, a ghrian ghlan ghlé.

Tuum amorem sicut vis,
Tábhair dom go tréan, a déarfad arís.

Domine, Domine, exaudi me.
M’anam bheith lán ded’ ghrá, a Dhé.

My God help me,
Give me your love,O dear Son of God.

O Lord, grant what I seek from you,
Bestow on me intensely, O pure, vivid Light.

Your love, as you will,
Give to me powerfully, I shall say again.

O Lord,my Lord, listen to me,
May my soul be full of your love,my God.

7. Eanach Cuain - Eanach Cuain (3.32)

Má fhaighimse sláinte, is fada bhéas thráchtadh
Ar an méid a bádh as Eanach Cuain.
Is mo thrua amárach gach athair is máthair,
Bean is páiste atá ag sileadh súl.
A Rí na nGrásta, cheap neamh is párthas,
Nár bheag an tábhacht duinn beirt nó triúr
Ach lá chomh breá leis, gan gaoth ná báisteach,
Lán an bháid acu a scuabadh ar siúl.

Nár mhór an t-íonadh os cómhair na ndaoine,
A bhfeiceáil sínte ar chúl a gcinn,
Screadadh is caoineadh a scanródh daoine,
Gruaig dá cíoradh is an chreach dá roinnt.
Bhí buachaillí óga ann, tíocht an fhómhair,
Dá síneadh ar cróchar is dá dtábhairt go cill,
’S gurbh é gléas a bpósta a bhí á dtórramh,
’S, a Dhia na glóire, nár mhór an feall.

Loscadh sléibhe agus scalladh cléibhe,
Ar an áit ar éagadar, is milleán crua,
Mar is iomaí créatúr a dfhág sé as géarghol,
Ag sileadh ’s ag éagaoin gach maidin Luain.
Ní díobháil eolais a chuir dá dtreoir iad,
Ach mí-ádh mór a bhí sa gCaisleán Nua,
Is é críochnú an amhráin gur bádh mórán,
D’fhág ábhar dóláis ag Eanach Cuain.

If I have my health, its long I will be talking
Of the number who drowned from Eanach Cuain.
And my pity goes out to every father and mother,
Woman and child who is shedding tears.
O King of all Graces, you who made heaven and paradise,
Not small the import to us of two or three,
But on a day so fair, without wind or rain,
A whole boatload swept away.

A terrible sight for all the people,
To see them laid out along the shore.
Wailing and keening that would frighten people,
Hair being combed and bodies being claimed.
Young men were there, just coming of age,
Being laid on stretchers and being brought to church.
And it was their wedding wear in which they were waked,
O God of Glory, what a dreadful fate.

Burning mountains and hearts a-scalding,
And blame forever on this place of death.
’Tis many a creature it left lamenting,
Sad and weeping each Monday morn.
Want of experience didn’t cause their dying
But a terrible misfortune that came on Newcastle,
The song thus ending retells the drowning
That left deep grieving in Eanach Cuain.

8.Ag Críost an Síol - To Christ the Seed (3.00)

Ag Críost an síol, ag Críost an fómhar,
In iothalainn Dé go dtugtar sinn,
Ag Críost an síol, ag Críost an t’iasc,
I líonta Dé go gcastar sinn,
O fhás go haois is ó aois go bás,
Do dhá lámh a Chríost, anall tharainn.
O bhás go críoch, Ní críoch ach ath-fhás,
I bPárthas na nGrást go raibhaimid. To Christ the seed, to Christ the harvest,
To God’s haggards may we all be brought.
To Christ the sea, to Christ the fish,
In God’s nets may we all be entangled.
From youth to age and from age to death,
Your two arms,O Christ, be here about us.
From death to the end, not an end but a rebirth,
Until we are all united in the Paradise of Grace.

9.An Raibh Tú ag an gCarraig? - Were you at the Rock? (3.29)

An raibh tú ag an gCarraig nó an bhfaca tú féin mo ghrá?
Nó an bhfaca tú gille agus finne agus scéimh na mná?
Nó an bhfaca tú an t’úll ba chúmhra is ba mhílse bláth?
Nó an bhfaca tú mo Vailintín nó an bhfuil sí á cloí mar ’táim?

Ó do bhí mé ag an gCarraig is do chonaic mé féin do ghrá,
Is do chonaic mé gille agus finne agus scéimh na mná,
O do chonaic mé an t’úll ba chúmhra is ba mhílse bláth,
Is do chonaic me do Vailintín is níl sí á cloí mar ’táit!

Were you at the Mass Rock and did you see my love?
Did you see the brightest, fairest and most beautiful of women?
Did you see the apple with the most fragrant and sweetest blossom?
Did you see my Valentine and is she as stricken as I am?

Yes, I was at the Rock and I saw your love.
I saw the brightest, fairest and most beautiful of women.
I saw the apple with the most fragrant and sweetest blossom,
I saw your Valentine and she is not stricken as you are!

10. Glory O! to the Bold Fenian Men (3.08)

’Twas down by the glenside I met an old woman,
A plucking young nettles, she n’er saw me coming,
I listened awhile to the song she was humming,
“Glory O! Glory O! to the Bold Fenian Men.

’Tis fifty long years since I saw the moon beamin’
On strong manly forms, on eyes with hope gleamin’,
I see them again, sure thro’ all my sad dreamin’,
Glory O! Glory O! to the Bold Fenian Men.

Some died by the Glenside some died mid the stranger,
And wise men have told us their cause was a failure,
But they stood by old Ireland, and never feared danger,
Glory O! Glory O! to the Bold Fenian Men”.

I passed on my way, God be praised that I met her,
Be my life long or short, I shall never forget her,
We may have brave men, but we’ll never have better,
Glory O! Glory O! to the Bold Fenian Men.

11.Ansacht na nAnsacht (2.36)
A mh’ansacht na n-ansacht,
A dtug mé m’ansacht go léir duit,
Nach chuimhin leat mo mhealladh,
Is rinn tú’n fheall orm na dhéidh sin.

Anois atá mé folamh
Is go bhfuil m’intinn lánbhuartha
‘S mé ag amharc ar mo leannán
Ag fear eile á bréagadh.

Éireoidh mé ar maidin
Le theacht dheirg na gréine
Agus fuígfidh mé mo bheannacht
Ag cailíní an tsaoil seo………………..

Mar bhláth bán na neoiníní,
Bhíos a’ fás í dtús a’ tSamhraidh,
Nó mar fhaolán dheas bhán
A bhíos a’ snámh ar na méillte.

Mar ghrian os cionn na dtuillte
’Sí dealrú thart timpeall,
’S nach siúd mar bhíos mo ghrása
A’ déanamh rámhaillí i m’intinn.

11. Beloved of Beloveds (2.36)
My beloved of beloveds
To whom I gave all my love.
Do you not recall my beguiling of you
And you jilted me just the same.

Now I am empty
And my mind is most disturbed.
And I looking at my darling
And another man comforting her.

I will rise up in the morning
At the coming of the red sun
And I will leave my blessing
To the girls of this world……………

Like the white flower of the daisies
That grow at the coming of summer.
Or the beautiful white seagull
That swims over the sandbanks.

Like the sun above the green leaves
And shining all about.
It’s thus how my love is
Making my mind delirious.

12.An Droimeann Donn Dílis - The Faithful, Fair-Brown Cow (2.57)

A Dhroimeann Donn Dílis a shíoda na mBó
Cá ngabhann tú san oíche ’s cá mbíonn tú sa ló?
Ó bímse ar na coillte ’s mo bhuachaill i m’ chómhair
Agus d’fhág sé siúd mise ag sileadh na ndeor.

Níl fearann ná tíos ’gam, níl fíonta ná ceol,
Níl flatha i m’ choimhdeacht ’s níl saoithe ná sló,
Ach ag síor-ól an uisce go minic sa ló
Agus beath-uisc’ is fíon ag mo naimhde ar bord.

Dá bhfaighinnse cead aighnis nó radharc ar an gc’róin,
Na Sasanaigh a leadhbfainn mar a leadhbfainn sean bhróg.
Trí chnoic, trí aillte ’s trí ghleannta dubh’ ceo,
Agus siúd mar a bhréagfainn mo Dhroimeann Donn Óg.

Dear fair-brown and faithful cow, you most silken of your kind,
Where do you go at night and where are you by day?
Oh, I wander in the woods, tended by my young cowherd,
But even he has left me and now I shed tears.

I have neither land nor home, nor wine, nor music,
I do not have nobility for company, nor learned men, nor followers,
I must drink water all the day long,
And there is whiskey and wine on my enemies’ tables.

But had I leave to speak or had I sight of the crown,
The English I would sunder as I would an old shoe;
I would hunt them through hills, through heights and dark glens,
And that’s how I’d soothe my dearest fair-brown cow.

Emma Kate Tobia: Soprano.
Frank Buckley: Pianist.
With The City of Cork Male Voice Choir and The Chorus of Opera Cork.

Vocals: Emma Kate Tobia.

All tracks arranged, orchestrated and conducted by Frank Buckley.

Chorus Details:
Chorus of Opera Cork Contact: operacork@eircom.net
City of Cork Male Voice Choir

Sound Recording and Mix Engineer: Niall (Herbie) Macken.
Co-Producers Frank Buckley, Niall (Herbie) Macken , Emma Kate Tobia.
All tracks recorded in St Multose Church, Kinsale, Co. Cork, except for numbers 3, 6 and 8 which were recorded in the Aula Maxima, UCC, Cork.
Front Cover Artiste Photograph by: Cormac Mac Cionnaigh.

Sincerest thanks to Doctor Cornelius Buttimer, UCC; Reverend David Williams, St. Multose Church, Kinsale; Lynn Bannon, UCC; Brother Jack Beausang. My thanks to my parents Anthony and Julie, to Joan McCarthy,my wonderful husband Bob and our children Scott and Emily and all of my great friends.